fbpx

Uczestnik rozpoczyna kurs wykonując moduły w kolejności od 1 do 3, aby przejść do kolejnego modułu, konieczne jest ukończenie poprzedniego. W każdym module znajdują się przykłady oraz interaktywne ćwiczenia. Po ukończeniu wszystkich modułów można  przystąpić do testu, a po udzieleniu 60 % poprawnych odpowiedzi wygenerować upoważnienie/certyfikat.

Zalecamy podchodzić do tego tak jak do BHP – szkolenie z zakresu RODO i ochrony danych osobowych powinno odbywać się w pierwszej kolejności tuż po zatrudnieniu pracownika na stanowisko, w którym będzie on przetwarzał dane osobowe. Jeśli pracownicy przetwarzający dane osobowe nie byli jeszcze przeszkoleni, zaleca się aby takie szkolenie przeszli jak najszybciej.

Nie uczestniczysz
Pojedyńczy dostęp: 95zł

Szkolenie Zawiera

  • 3 Moduły
  • 1 Quiz
  • Szkolenie Certyfikat