fbpx

Uczestnik rozpoczyna kurs wykonując moduły w kolejności od 1 do 3, aby przejść do kolejnego modułu, konieczne jest ukończenie poprzedniego. W każdym module znajdują się przykłady oraz interaktywne ćwiczenia. Po ukończeniu wszystkich modułów można  przystąpić do testu, a po udzieleniu 60 % poprawnych odpowiedzi wygenerować upoważnienie/certyfikat.

Nie uczestniczysz
Dostęp do kursu zamknięty

Szkolenie Zawiera

  • 3 Moduły
  • 1 Quiz
  • Szkolenie Certyfikat